30.05.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
TEKAMÜL VE LİYAKAT  
Tekamül ve Liyakat
Dr. Bedri Ruhselman


KADER bir gayenin işaretçisidir. Ve bu gaye de varlığın tekamülüdür. Şu halde mukadder olan her şey -tatlı da olsa, acı da olsa- mutlaka insanın tekamülüne yarayıcı hedefe ulaşmasına hizmetkar bir rol oynayacaktır. Biliyoruz ki tekamül, ancak İlahi İrade Kanunları’nın zorunluluğuna uymak yolu ile elde edilir. Demek ki tekamül bir liyakat meselesidir. Ve bu liyakate insan, istek, cehit, gayret ve faaliyeti derecesine göre İlahi İrade Kanunları’nın icaplarına uyabildiği nispette erişir. Fakat burada yanılıp da varlıkların liyakatlerinin herhangi bir mertebede, tabiat kanunlarını değiştirebilecek bir seviyeye çıkabileceğini düşünmeye kalkışmamalıdır. Zira İlahi İrade Kanunları’nın icapları ve neticeleri hiçbir varlık tarafından değiştirilemez. Burada varlıklar ancak kendi tekamül ihtiyaçlarına göre İlahi İrade Kanunları’nın icaplarından faydalanmak serbestliğine sahiptirler. Bundan dolayı insan anlayışına göre birbirine zıt sonuçlar veren bu kanunlardan varlıklar kudretleri oranında yararlanmak özgürlüğü içinde yaşarlar. Fakat bu hiçbir vakit demek değildir ki insanların iradeleri İlahi İrade Kanunları’nı çiğneyip geçmek kudretine sahiptir. Asla!.. İnsan, Allah’ın iradesinin yapısına hiçbir zaman nüfuz edemeyecektir. Ancak, insanda mevcut şiddetli bir özleyiş onu sürekli İlahi İrade Kanunları’nın icabına uygun yollara sürükleyecektir ve esasen bundan başka türlü olması da bahis konusu olmaz. Fakat dikkat etmeli... Buradaki sürükleniş üstün bir kudretten gelen bir zorlama değil, insanın öz varlığının duymakta olduğu bir ihtiyaçla meydana gelmektedir. Bu ihtiyaç da güzele, iyiye, yükseğe, hayra ve müteale doğru hamleler almak ve merhaleler katetmek istek ve özleyişleri ile kendisini gösterir. İnsanın öz varlığı iyiye, güzele ve yükseğe yönelmiştir. Zira o bir lemai ilahidir. İşte onun içindir ki iradesini madde hırsı ile alakalı nefsaniyetinin esaretinden kurtarıp öz varlığının bir cevheri olan vicdanına bağlayabilen insanın mukadderi o nispette büyük bir hızla iyiye, güzele ve Allah’a doğru seferber hale girer. Ruh başlangıçta ne mükemmeldir ne de gayri mükemmeldir. Tekamül ancak ruhun ebedi varlığında İlahi İrade Kanunları’nın zorunluluğuna göre cereyan eden bir faaliyetin neticesinde meydana gelir. Yani yaratılışında, ruhun sonsuz kudretleri veya melekeleri yerleşik halde kendisinde mevcuttur. Bunlar tekamül dediğimiz yolu takip ederek yavaşça ve ilerleyen bir tarzda gelişirler. Bu gelişmenin ise durduğu veya bittiği bir son merhale yoktur. Bu yürüyüş ebedidir. Bu hal de İlahi İrade Kanunları’nın gereğince ruh varlığının bir zaruretidir. Şu halde ruh varlığı, bütün melekeleriyle ve kudretleriyle birlikte ilahi bağışlamanın bir ifadesidir de, diyebiliriz. İşte bu bağışlama ve üstünlüktür ki, kendisinde yerleşik halde bulunan sonsuz kudretlerin parça parça ve ilerleyen bir şekilde gelişmelerini sağlayıcı imkanları ve kudretleri ruha kazandırmıştır.

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru