03.08.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
KENDİNİ BİLMEK  
KENDİNİ BİLMEK
Dinlerin, felsefelerin, Doğu ve Batı ezoterik çalışmalarının ortaklaşa amacı tek bir noktada, KENDİNİ BİLMEK'te yoğunlaşır. Bu noktaya ulaşmanın yöntem ve şartlarını kendi görüş ve anlayışlarına göre önerirler. Teolojik ve felsefî doktrinler arasında insanın "kendini bilmesi" sorunu sık sık ifade edilmekle beraber, nazari iman ve kuşkucu aklın çoğu kez boşa dönen dişlileri arasında bu noktaya gerektiği kadar önem verilmemiştir. İnsanın kendini tanıması, bu yolda objektif bir bilgiye ulaşması çok çaba ve çalışma isteyen, zahmetli bir iştir.
Kendini bilmek ya da tanımak, insanın değişmesi zorunluluğunun doğal bir uzantısıdır. Değişmek, uyanmak, şuurlanmak için "fazlalıkları" terk etmek içsel bir mücadeleye girişmek, özdeşleşmeyi kolaylaştıran bağımlılıklardan soyunmak şarttır. Üstün çaba gösterilmeden, kendi üzerinde çalışmadan değişmek, uyanmak, şuurlanmak mümkün değildir. Bütün ezoterik çalışmaların, inisiyatik öğretilerin temeli TERK'e dayanır.
İnsan, her yanı "fazlalıklarla" çevrili ve çeşitli putların isteklerini yerine getirmek durumunda olduğunu bilmeden mahpusluktan kurtarılamaz. İnsan özgür olmadığını anlamazsa hapishanesinden çıkamaz. Özgür hâle gelmek için İç Özgürlüğü elde etmelidir. İnsanın uğrunda mücadele ederek kazanması gereken şey özgürlüktür.
İnsanın iç özgürlüğü elde etme yoluna girmesi "terk etme"ye hazır hale gelmesine bağlıdır. Herhangi bir şeyi kaybetmekten korkmayan, kaybedilecek bir şeyi olmadığının şuuruna varan kimse, bu şekilde her şeyi kazanır.
Sonsuz tekamül yolculuğunun başında varlıkların üç ana gayesi vardır:
- Kendini Bilmek,
- Rabbini Bilmek,
- Tekamül Etmek.
Kainat gezgini olan ruh varlıkları, her türlü zaman ve mekanlarda bu Üç Bilgi'nin takipçisi ve uygulayıcılarıdırlar.
Bu uğraş kolay, hafife alınabilecek bir uğraş değildir. Üç bilgi için sistemler kurulup, sistemler dağıtılmakta, okullar açılıp, okullar kapatılmaktadır. Üç Bilgi'nin sistemimizdeki uygulayıcıları olan bizlerin üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir.
İnsanlığın içinde bulunduğu şuursuz, otomatik, uykuda vazife aşamasının sonunda güneş gibi ortaya çıkacak olan uyanmak, "Kıyam Etmek", "Kendini Bilmek", şuurlu vazife hayatının, Dünya realitesinin en yüce mertebesidir.
Bu şuurlu vazife hayatını yaşamak, Dünya Okulu'nda yapılacak en son eğitim ve uygulamadır ki, bunun sonu mezuniyettir.
* Kendini bilmeyenin Rabbi kendisidir, kendine tapar, kendi realitesine tapar.
* İnsanın uyanmadan eşkoşmalarından kurtulması mümkün görünmüyor.
* Kendini Bilme, çalışmasında bize yardımcı olacak bilgiler şunlardır.
* İnsanın Ruh ve Maddeden oluşan sentez bir varlık olduğunu bilmek. Ruh denen bir varlık olduğumuzu anlamak.
* Hayatı maddi ve manevi, her iki kolda yürütmeye çalışmak, her iki kolda müşahede ve tatbikat yapmak.
* İnsanın kendini bedeninden ayrı görebilmesi,
* Eşkoşmaları ve putlarından kurtulmasına,
* Duygusal hayatını kontrol etmesine,
* İstek ve arzularını ihtiyacı yönünde kullanmasına,
* Dirençlerin ortadan kaldırılmasına,
* Zanlarının ve zaaflarının farkına varabilmesine bağlıdır.
Bedene bağlı olmaktan dolayı, yeteneklerimizi kullanamadığımızı, şuurumuzun darlaştığını, bundan dolayı da kainatla ve tabiatla olan ilişkilerimizin darlaştığını bilmemiz lazımdır.
* Birçok yanlış bilgiler, yanlış kararlar ve tutumlar içerisine sıklıkla girip çıktığımızı, anlamak ve bunun farkına varabilmektir.
* İnsanın bencil yanı elci olan yanına baskın çıkar.
* Bencil olmayan cephe ki, sevgi ve vericilik cephesidir.
* Çoğunlukla bu güzel tarafımız, egomuzun altında suskun bir vaziyette kalır.
* Kendimizin egoistçe hareketler yapabilecek, çıkarlarımız için, bizden ayrı olan varlıkların tekamüllerine engel olabilecek derecede katılık gösterebileceğimizin farkına varmamız ve bunu hatırımızdan hiç çıkarmamamız gerekir.
* Buna, nefsaniyetin tefriki denir.
* İnsan, nefsanidir. İnsan, bencildir. İnsan, cahildir.
* İnsan, ne yaptığının farkında değildir.
* İnsan, içgüdüsel bir varlıktır.
* İnsan, duygularının esaretinde hareket etmeyi, aklının ve vicdanın emrinde hareket etmeye tercih edecek kadar zaman zaman şuuru daralabilir.
* Bunları bilebilmek, bunları samimiyetle ortaya koyabilmek, nefsaniyetin tefriki demektir. Bu çalışmalar, insanın kendini bilmesi yolunda atılan adımlardır.
SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru