03.08.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
EZOTERİZM VE SEMBOLİZM  
Ezoterizm/Sembolizm

Ezoterizme Osmanlı kültüründe "Batınilik" denirdi. Batın; iç, iç yüz, gizli, içteki anlamına gelir. Bir bakıma "gizlide olan" anlamı vardır. Ezoterizmin içerdiği anlam bir hayli geniştir. Daha da Türkçeleştirmek istendiği zaman, "İçrek" kelimesiyle karşılaşırız. İçrek kelimesiyle "Gizli Öğreticilik" kastedilmektedir. Herkese öğretilmeyen, herkese açıklanmayan, gizli yerde, gizli bir şekilde, kapalı bir şekilde bilgilerin aktarılması söz konusu olmaktadır. Bunun genel ismi çok çok eski zamanlardan beri bize kadar ulaşmaktadır. 

Ezoterizmin kökü, yeryüzünde ortaya çıkan, akıllı insanın (Homosapien) teşekkülüyle başlıyor. Bu da insanlar arasındaki tekamül farkından ileri gelir. Çünkü, ancak, anlayışı, kavrayışı, sezişi birbirinden farklı olan insanların elbette ki eşyanın tabiatı hakkında elde ettikleri billgiler de birbirinden farklı olur. Herhangi bir varlık evrende bulunan bir prensipten azıcık bir şey yakalıyor ve bu prensibi herkese söylemiyor. Bu prensibi iyi bir şekilde kullanabilecek veya muhafaza edebilecek kendine uygun gelen birisine söylüyor. İşte o zaman, bir sırrı birine ifşa etmek şekliyle ezoterizm başlamış oluyor. 

Bazı seçilmiş kimselere, ki bunlara Mürit (kendi iradesini, kendi isteğini belirli bir çalışmaya -bu bir öğreti şekli olabilir- adamış, bağlamış kişi demektir) diyeceğiz, şifahi olarak (söz ile) verilen bilgilerdir ezoterizm. Bu bilgiler sayesinde mürit kendisi ve evren hakkında çeşitli bilgiler elde eder. Daha doğrusu, bütün bunlara ait hakikatlere nüfuz etmeye çalışır. Bir de bunun zıttı olan bir öğreti şekli vardır: Haricilik ya da "egzoterizm". Buna da, türkçe bir karşılık olarak "dışrak" denilmektedir. Dışrak ve içrek öğreti (ezo: iç, egzo: dış). Aslında, ezoterizme girmek için önce egzoterizmden geçmek lazım. Yani önce bir şeyin "dış anlamından" başlanır, ondan sonra yavaş yavaş "iç anlamına" doğru gidilir. Doğrudan doğruya bir hakikatin kendisiyle karşılaşmanın imkanı yoktur.

Susmak, dolayısıyla sükut etmek, bir meslek, sanat ilimle ilgili uygulamaya ait teknikleri de içeriyor. Çünkü eskiden "lonca"lar vardı. Loncalar sanatkarların kurdukları bir örgüttür. Loncalarda da susmak en önemli hususlardan biriydi. Kendi mesleklerine ait sırlar kendi meslektaşlarından başkalarına, hatta ehil olmayan meslektaşlarına bile verilmezdi. Ezoterizmin burada da geçerliliğini görüyoruz. Ezoterizm o devrin ilim adamında da vardır. Mesela tıpla meşgul olan bir araştırıcı elde ettiği bilgileri saklayacaktır. 

Ezoterik karakter, zihinlerin eşitsizliği, dinleyenlerin anlayışlarındaki farklılıktan çıkar. Bu da tekamülün bir yasasıdır. Çünkü tekamülde herkesin kendi çabasına göre bir yükseklik kazanmak söz konusudur. Dolayısıyla zihinsel eşitsizlikler zaten insanlar arasında vardır. Herkesin zihni aynı yönde ve aynı şekilde çalışmaz. Söylenen bir söz, yapılan bir işaret, işitilen bir ses, görünen bir manzara anlayış ve zihinsel yetenek bakımından farklılıklar gösteren insanlar arasında, çok değişik yansımalara, çok değişik çağrışımlara sebep olur. 

Başka bir gizli türü, söylenen ve yapılanın sembolleştirilmesidir. Genellikle ruhsal öğretilerde daima sembolik ifadeler kullanılmıştır. İfadesi pek güç, zihinsel imajları olmayan bazı öyle kavramlar vardır ki, onların içerdiği hakikati ifade etmek için semboller kullanılır. O sembol, farklı anlayışlara ve farklı zihin seviyelerinde bulunan insanlar arasında, belirli bir anlam birliğini ifade edebilir.
SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru