03.08.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
TÜRKİYEDE SPİRİTÜALİZMİN KISA TARİHÇESİ  

NEO SPİRİTÜALİZM

Türkiye'de Spiritüalizmin Kısa Tarihçesi

  Türkiye’de ruhçu araştırmaların başlangıcı Dr. Bedri Ruhselman (1898- 1960) tarafından 1950 yılında kurulan Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Cemiyetine dayanır. Ruh ve ruhsal olaylardan yola çıkan insanın gitgide genişleyen bir kavramlar sistemi ile “Evrensel Hakikatler”e ulaşmasını amaçlayan Yeni Ruhçuluk Bilgisi, Dr. Ruhselman’ın 1936 yılında ünlü müzikolog Hüseyin Saadettin Arel’in medyomluğu aracılığıyla “Üstat” isimli bedensiz varlıktan almaya başladığı yüksek bilgiler ile şekillendi. Bu yeni anlayışın geniş kitlelere duyurulması için 30 Mart 1950’de Taksim Sıraselviler Billurcu Çıkmazı’nda Dr. Sevil Akay, Avukat Suat Plevne, Muammer Bayurgil ve Nurettin Özmen’in de katılımıyla resmi olarak başlayan bu süreç günümüze dek çok yoğun biçimde ilerledi. 1947-1954 yılları arasındaki dönem “Yeni Ruhçuluk Ekolü”nün en verimli yıllarıydı. En yoğun celse çalışmaları bu dönemde yapıldı. “Kadri”, “Mustafa Molla” isimli varlıkların celseleriyle yeniden alevlenen çalışmalar “Şihap”, “Akın”, “Kemal Yolcusu” celseleriyle son buldu. Dr. Ruhselman, ruhsal alemden bedensiz varlıklar aracılığıyla verilen bu çok kapsamlı bilgilerle “Yeni Ruhçuluk” ekolünün çeşitli yönlerine açıklık kazandırdı ve bu dönem içinde yazdığı, Türk Ruhçuluğunun temel eserleri olan “Ruh ve Kainat”, “Ruhlar Arasında”, Allah”, “Mukadderat ve İcabat” adlı kitaplarının yanı sıra, tıpkı 1938’de yayın hayatına başlayan ama sekiz ay sonra kapanan Fener dergisine yazdığı gibi, İç Varlık dergisine de makaleler yolladı. Türkiye’nin ruhsal konularla ilgili ilk dergisi ise Ruh ve Kainat adıyla Ekim 1952’de yayınlandı ancak maddi zorluklar nedeniyle 18 sayı çıkabildi.

  Ruhsal bilgi çalışmaları daha farklı bir yoğunluk kazanan Üstat Dr. Bedri Ruhselman 1957 yılında dernek başkanlığından ayrılarak bu görevi genç arkadaşlarına teslim etti. Yoğun ve yorucu çalışmaları sonucunda vazifesini tamamlayarak Şubat 1960’ta bedeninden ayrıldı. Üstat Dr. Bedri Ruhselman’ın görevi genç arkadaşlarına emanet etmesinden sonra MTİA Derneğinde başkanlığa Dr. Refet Kayserilioğlu seçildi. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ağırlaşmış, o zamanın şartları dahilinde Ruhsal Bilginin kitlelere yayılması iyice güçleşmişti. Bu zorlu yeni dönemde Ruh ve Madde dergisi yayın hayatına başladı. 11 Kasım 1962 tarihinde dernek başkanlığına Dr. Ata Atalay seçildi. 29 Kasım 1964 tarihinde ise başkanlığa Feridun Tepeköy seçildi. Maddi olanaksızlıklar, karmaşık toplumsal duyguların yaşandığı bu zor dönemlerde dahi bu büyük sorumluluğu taşıyan kadrolar vazifelerini yerine getirdiler.

  19 Kasım 1967’de ise başkanlığa Ergün Arıkdal seçildi. (1936-1997) 
  Dernek çalışmalarına 1958 yılında başlamış olan Ergün Arıkdal dernek yönetim kurulu üyeliğine iki kez seçilmiş ancak medyomluk çalışmalarının yoğunluğu yüzünden bu görevinden ayrılmıştı. 1967’de dernek başkanlığına seçildikten sonra ise bedenini terk ettiği 1997 yılına dek başkanlık görevini sürdürdü. MTİA Derneği, Arıkdal başkanlığında Türk Ruhçuluğunun bir çok ilk’ine başlangıç yaptı ve tüm çalışma arkadaşları ile birlikte, Üstat Ruhselman’dan aldığı emaneti gelecek kuşaklara aktarmak için faaliyetlerini genişletti. Kitap yayınlarını, şehir dışı konferanslarını artırdı, paneller düzenledi. Ülkemizin ilk Evrende Zeki Hayat dergisi olan Planet’i ve Spirit and Matter adlı İngilizce bülteni yayınladı. Ruhsal hakikatlerle ilgili temel bilgileri içeren kitapçıkları Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Bulgarca, Sırpça ve Rusça broşürler halinde bastırarak Bilgi Işığının yansımalarını yurt içine olduğu gibi yurt dışına da yayma vazifesine devam etti. Ruhsal Bilgi tohumlarının yeşermeye başladığının bir işareti de MTİA Derneği ile paralel çalışma anlayışı taşıyan derneklerin diğer şehirlerimizde açılmaya başlamasıydı. 1990 yılında Ankara Ruhsal Araştırmalar Derneği–ARAD ve İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği – İRAD, 1992 yılında ise Adana Ruhsal Araştırmalar Derneği–ADRAD ve Kıbrıs Ruhsal Araştırmalar Derneği açıldı. Vazife ailesine katılmak üzere uğraş veren ve başarılı olan diğer dernekler de onları izledi. 1993 yılı başında İstanbul’da yayın yapan ilk yedi radyodan biri olan Meta FM 105.6 kuruldu. Her gün canlı ve banttan yayınlanan ruhsal söyleşiler ve programların hedefi, ruhsal bilgileri daha geniş kitlelere ulaştırmaktı.

  1994 yılında, bir uluslararası organizasyon olan İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma (BİLYAY) Vakfı kuruldu. 1995-1996 arasında on ay boyunca her salı günü HBB TV’de yayınlanan “A’dan Z’ye” programının “Merak Ettikleriniz” köşesinde Ergün Arıkdal halktan gelen soruları yanıtlamış, Anadolu’dan gelen program taleplerine TV paket programları yaparak iletişim ağını genişletmişti. Asli görevleri, tüm bilgiler arasındaki ruhsal bağları kurmak için araştırma yaparken “üstün ruh değerlerinin ortaya çıkmasına” hizmet etmek olan MTİAD ve BİLYAY Vakfı, kuruldukları günden beri, bu temel gerçeğe uygun olarak, değişime açık olan herkesi kendi hayat planıyla ilgili görevlerinin başında olmaya ve yeni yapılanmaya hizmet etmeye davet etti.

 

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru