03.08.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
BİLİM/FELSEFE  

Bilim/Felsefe

EŞZAMANLILIK

 
  
Eser, Carl Gustav Jung ve Wolfgang Paulinin çalışmalarının yanı sıra, Heisenberg ve Bohmun çalışmalarını da ele almaktadır. Yazarlar, özellikle Kozmik şakacı Hermes'e ait Yunan efsanesi gibi eski ve modern mitolojilerde tasvir edilen eşzamanlılık konusunu ayrıntılarıyla inlemektedir. Geleneksel disiplinleri aşan benzersiz yaklaşımları, doğanın gizli modeli içine doğru bir göz atma süreci içinde, bu karmaşık kavramın zeki bir keşfini sunmaktadır.
...
  
 
Fiyatı: 8.00 TL

%20 10.00 TL  

Sepete Ekle    Özellikler
   

EON

 
  
Bir teorik fizikçi olan Jean E. Charon, maddeci evren anlayışımızda bir devrim yaratacak olan bu kitabında maddenin evrimleştikçe ruhsal bir nitelik kazandığını gözlerimizin önüne seriyor. Araştırmalarında her zaman için maddenin ardındaki ruhu gözlemlediğini anlatan yazar, ruhu tamamen dışlayan bir fizik bilimi kurmaya çalışan fizikçilerin kısıtlanmış programları karşısında hissettiği rahatsızlığı net biçimde dile getiriyor ve şöyle diyor: "Haklı olduğuma inanıyorum. Bazı temel parçacıkların yapısını ve özelliklerini tam olarak anlamak için, kaba maddenin zaman-mekan boyutunun yanında, ruhun zaman-mekan özelliklerinin tümünü gösteren bir kavramın gerekliliğini kanıtladım. Kabul etmeliyiz ki, kozmik ruhun macerası, kozmik evrenin her tarafında var olan parçacıklara dayanır: Düşünen elektronlar veya eonlar."
...
  
 
Fiyatı: 8.80 TL

%20 11.00 TL  

Sepete Ekle    Özellikler
   

YENİ BİR YAŞAM BİLİMİ

 
  

Yenilikçi fikirleriyle dünya çapında tanınan bir bilim adamı olan Rupert Sheldrake, büyük yankılar uyandıran bu kitabında, biyolojinin göz ardı edilmiş pek çok problemlerine yeni bir bakış açısı getirerek yaşam ve şuurun evrimi hakkındaki temel kavramlarımızı sorguluyor.

...
  
 
Fiyatı: 13.60 TL

%20 17.00 TL  

Sepete Ekle    Özellikler
   

İKİ DÜNYA ARASINDA

 
  
İnsan olmak, ilahiliğe giden yolun yarısında olmak demektir. Demek ki bizler iki dünya arasında kalmışız. İnsanın maddesel yanıyla kişilik ötesi doğasını nasıl biraraya getirebiliriz? Bu muammayı çözmeye en çok yaklaşmış olan düşünce ekolü, yirmi yıllık geçmişe sahip olan kişilik ötesi şuur hareketidir. Yazar, ruhu terapinin bir etkeni olarak görmeye gönüllü olmayan klinik psikolojinin sınırlılıklarına odaklanmıştır.
...
  
 
Fiyatı: 11.20 TL

%20 14.00 TL  

Sepete Ekle    Özellikler
   

GELECEĞİN PSİKOLOJİSİ

 
  

Transpersonel psikolojinin kurucularindan Dr. Stanislav Grofun çalışmalarının kapsamli bir özetini oluşturan bu kitap, onun psikiyatri ve psikoloji alanlarına yaptığı büyük katkıları sergilemektedir. Grof arastırmalarını -holotropik deneyimler- olarak adlandırdığı farklı şuur halleri üzerinde yoğunlaştırmış ve bu deneyimlerin bütünleşmeye götürücü niteliği üzerinde durmuştur. Grof psikoloji ve psikiyatrinin şu an geçerli temel varsayım ve kavramlarının radikal biçimde gözden geçirilmesi ve holotropik deneyimlerle ilgili sistematik araştırmalara dayalı olarak yenilenmesi gerektiğini savunmaktadır. Grofa göre köklü içsel dönüşüm ve daha üst bir şuur düzeyine yükselmek, insanlığın geleceği için yegane ümit ışığıdır.

...
  
 
Fiyatı: 14.40 TL

%20 18.00 TL  

Sepete Ekle    Özellikler
   

KENDİNİ BİLEN EVREN

 
  
Kuantum mekaniği bize daha geniş bir perspektif, algılayışımızı yeni bir aleme doğru genişleten yeni bir bağlam vermektedir. Doğayı ayrı biçimler, dalgalar ya da parçacıklar olarak görebilir ya da tamamlayıcılığı keşfedebiliriz. Böylece tüm potansiyelimize, yani kuantum ve klasik benliklerimize bütünleşmiş bir halde sahip olabilir miyiz?
...
  
 
Fiyatı: 17.60 TL

%20 22.00 TL  

Sepete Ekle    Özellikler
   

SQ - RUHSAL ZEKA

 
  
-Kuantum Benlik- adlı kitabın yazarı olan Zohar, bu yeni kitabında beynimiz, zekamızın bölümleri ve ruhsal zekamıza kuracağımız köprünün yeni bir dünya oluşturmadaki önemini ele alıyor. Dana Zohar, bu kitabı bildiklerine sığınmayı bırakıp bilmediklerini öğrenmeyi seçenler için yazdı çünkü IQ umuzun ve EQ umuzun yüksek olması tüm düşünüş modellerinin değişmekte olduğu bu çağda bizlere yetmiyor. SQ umuzla derhal bağlantıya geçmemiz gerek! Ruhsal gelişiminin bu aşamasında insanoğlu, yaşamının parçalanıp dört yana saçtığı bir biçimde yeniden bir araya getiren, hepimize ait o derin merkezin farkında olmak ve bunu sonuna kadar yaşamak zorundadır. Ruhsal Zekamızla bağlantıya geçtiğimizde bize ıstırap vermiş olan ya da bize zor gelen parçalarımız da dahil olmak üzere kendimizi yeniden bütünleştirmemiz mümkün olacaktır. Her an yepyeni bir etki ile karşı karşıya bulunduğumuz günümüzde hayatı ve başkalarını, bir çocuğunu gözünden bakıyormuşcasına capcanlı görebilme kabiliyetini yeniden elde edecek kadar deneyime açık olmamızı sağlayabilecek olan tek şey yüksek SQ dur.
...
  
 
Fiyatı: 15.20 TL

%20 19.00 TL  

Sepete Ekle    Özellikler
   

ÇILGIN SARKAÇ

 
  
Çılgın bir sarkaç gibi sürekli hareket halinde olan, canlılıkla dolu, titreşimlerin etkileşimleriyle an be an gelişen, büyüyen ve değişen bir evrende zamanın hakimi olmak... Bir dahi ve mucit olan Itzhak Bentov un, -yeni fizik ve evrenbilim hakkında yazılmış en eğlenceli ve en uzak görüşlü eser - denilen kitabını okurken, gülerken öğrenebildiklerinize şaşıracaksınız. Kıpırdayın! Evren, -hareket- demek.
...
  
 
Fiyatı: 14.40 TL

%20 18.00 TL  

Sepete Ekle    Özellikler
   

HİÇLİK DENEN YER

 
  
İçinde yaşadığımız Dünya'yı, Güneş'i, yıldızları ve galaksileri bir araya toplayıp kozmik bir çöplüğe atarsanız ne olur, geriye ne kalır? Hiçlik kavramı 2000 yıldan fazla bir süredir düşünürleri ve bilim adamlarını meşgul ediyor. Modern bilim tarfından kuantum boşluğu olarak adlandırılan hiçlik, maddeyi meydana getiren atomların, insan zihninin ve farklı boyutların sırlarını çözmemize ve Tanrı'nın zihnini okuyabilmemize yardım ediyor. Kuantum boşluğu her şeyin altında yatan yaratıcı bir doluluk olabilir mi, evren nereden geliyor, yaşamın tümü bir yazılım olabilir mi, insanın düşünce ve hatıraları beyninde mi yoksa boşlukta mı depolanıyor ve boşluğun enerjisinden faydalanarak uzay yolculukları yapmak mümkün mü gibi sorulara verilecek cevapların tümü hiçliğin derinliklerinde yatıyor.
...
  
 
Fiyatı: 11.20 TL

%20 14.00 TL  

Sepete Ekle    Özellikler
   

ENNEADLAR

 
  
Bu kitap Yeni İskenderiye Okulunun ve Yeni Eflatunculuğun en büyük temsilcisi olan filozof Plotinos'un öğretisinin kendi talebesi Porphyrios tarafından Enneadlar (Dokuzluklar) başlığı altında toplanmasıyla oluşturulmuş büyük yapıtın M. Nicolas Bouillet'nin çevirisi ile Paris'te 1856 yılında yayınlanmış olan orijinalinin bir özetidir. Eflatun'un idea kuramını ve metafiziğini kendi katkılarıyla da yeniden öne süren Plotinos'un öğretisi, büyük inisiyenin (Eflatun) Hellenistik çağda, ayrıca Orta Çağda hem Hristiyan hem de İslam felsefesinde etkili olmasını sağlaması bakımından çok önemlidir. Ülkemizdeki bir boşluğu da doldurmakta olan bu özet kitap hem büyük filozof Plotinos'un öğretisinin bütününe yönlendirici bir rehber olması hem de ezoterik geleneğin anlaşılması zor alanlarına ışık tutarak zihinlerde yepyeni açılımlar oluşturması bakımından önemli bir görevi hakkıyla yerine getirmektedir.
...
  
 
Fiyatı: 12.80 TL

%20 16.00 TL  

Sepete Ekle    Özellikler
   

KAİNATIN MASALI

 
  
Bilinmeyen bir yerden üç elma düştü, Biri maddenin derinliklerine, diğeri evrenin sınırlarına, sonuncusu da uzak bir galaksinindış kollarından birinde avare avare dolanan mavi yeşil varlıkların zihinlerine... O zihinlere aşikar olmuş gerçeklerin masalını anlatacak bu kitap: Maddi varlığın görünmez tuğlaları olan sicimlerle atomların gizemini, Yıldızlardan galaksilere yayılan senfoniyi, Karadeliklerle kuazarların ruhlara korku salan şiddetini, Büyük patlamanın akıl almaz hikayesini, Algıların ötesine uzanan hiperuzayın, evrenin de ötesindeki evrenlerin büyüsünü, Aslında hiç var olmamış bir zamanın başlangıç ve sonunu, Ve en önemlisi insan aklının sonsuzluğunu...
...
  
 
Fiyatı: 11.20 TL

%20 14.00 TL  

Sepete Ekle    Özellikler
   
SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru