19.05.2019
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
HABERCİ RÜYALAR NERDEN GELİR?  

Haberci Rüyalar Nereden Gelir

Ergün Arıkdal


 

Haberci rüyalar konusu kapsamlı bir konudur çünkü haberci rüyaların işleyiş mekanizması pek çok konuyu içine almaktadır. Meseleyi, “Haber nereden geliyor, niçin bize ulaşıyor? Ulaştıran kimdir, hangi araçları kullanmaktadır? Bu araçlar nerede mevcuttur?” gibi birtakım sorularla ele almak lazımdır.
Haberci rüyanın geniş bir çember içerisinde ele alınabilmesi, başkalarına da aktarılabilmesi bakımından bazı varlıkların durumu diğer varlıklardan daha müsaittir. Bu bakımdan, herkese bu haber gitmez. Haberci rüyalar, ancak bu haberi dağıtabilen, bu haberi yerli yerinde kullanabilen, daha doğrusu haberin kendisindeki maksada hizmet edebilen varlıklara intikal eder.
Peki, haberci rüyalar nereden gelir? Haberci rüyalar, Rehber Varlıklar’dan, sistemi yöneten, sistemi yürüten varlıklardan, sistemin kendisinden gelir. Sebep ve Netice Kanunu’na uygun olarak zaman enerjisinin akışını kontrol edebilen değil de; gözleyebilen, zaman enerjisinin geçeceği yerdeki değişikliklerin neler olabileceğinin rüyetine sahip olabilecek derecede yüksek tekamül derecelerine sahip ruhsal varlık ya da varlık kümelerinden gelir. Bu rüyalar gönderilecek olan haberin bütün icaplarını yerine getirebilecek nitelikte olan varlıklara, planlar tarafından intikal ettirilirler. Bu haberin yani haberci rüyanın oluşabilmesi için muhbir vaziyetinde olan yani haberi alan, haberi bir yerden bir yere nakledecek olan insanın da birtakım niteliklerinin olması gerekir. Çünkü haberci rüyaların temeli, uykuda gerçekleşen durugörü melekesine dayanır. Rüyayı gören kişinin uykuda açık ve seçik bir şekilde kendisine haber verilen hadisenin ne olduğu hakkında kesin bir bilgiye sahip olması gerekir. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse, rüya görenin durugörü yeteneğinin olması ve durugörü vasıtasıyla net bir şekilde almış olduğu haberi en iyi tarzda yorumlayabilmesi lazımdır. Bu, rüya yorumculuğu değil, rüyayı sembolik halinden çıkarıp somutlaştırabilmek meselesidir. Rüyanın renklendirilmesi, biçimlendirilmesi, ona güzel bir senaryo yazılması yani insanların anlayabileceği şekilde güzel kelimelere dökülmesi gerekmektedir. Rüyanın anlamını gerçek bir şekilde nakledecek kelimelerin, imajların bulunması gerekir. Bütün bunlar da gene haberci rüyayı nakledecek olan varlığa ait olan hususlardır. Diyelim ki, siz rüyalar görüyorsunuz. Acaba bu gördüğünüz rüyaların otantik olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Anlamamız her zaman mümkün değildir. Yani siz birtakım rüyalar görürsünüz ama bu rüyalar acaba size nakledilen birtakım haberler midir? Yoksa başka kaynaklardan gelen haberler midir? Rüyalar da varit olur. İnsan gündüz kendisini uyanık zanneder halbuki çoğu kez uykudadır, bir yerlere konsantre olmuştur, hiçbir şeyin farkında bile değildir. O sıralarda da birtakım tesirler gelir ama bunların bile nasıl yorumlanacağı, bunların bile otantikliği yani dosdoğru oluşları, nasıl gelmişse öyle oluşları biraz şüphelidir. Rüyalarımızda da bu çoğu kez böyle olur. Birçok haberci rüya bazı şeyleri haber verir fakat alan kişinin öyle bir kapasitesi olmadığı için bunun yorumunu doğru dürüst yapamaz. Gelen etki yarım kalır, eksik kalır; tamamlanmamış bir bilgi tarzında şaşırtıcı ve böylece de güven vermeyen, güven duyulmayan bir bilgi akışı tarzında gerçekleşir. 
Haberci etkiler esasında önce varlığın şuurdışına gelir. Sistem böyle çalışır, bütün etkiler önce şuurdışından alınır. Hangisi olursa olsun her türlü etkiyi, görünenin arkasındaki görünmeyen etkileri biz şuurdışımızla alırız ve bunları belli bir zaman içerisinde şuurumuza yansıtırız. 
Şuurumuza yansıtmamızın çeşitli yöntemleri vardır. Bunların bir kısmı, ses tarzında, bir kısmı rüyet tarzında, bir kısmı da dokunma veya koku alma tarzında yani beş duyumuz vasıtası ile yansırlar. Ama bazıları, bu beş duyu vasıtası ile yansımaz. Şuurdışı ile şuur arasında bir ara geçiş noktası, bir bant vardır. Hani yolda arabayla giderken görürsünüz, kesinlikle sollama yapılmaması gereken yerlerde yolu ikiye bölen bir bant vardır. İşte bunun gibi şuurdışı ile şuur arasında da bir bant vardır. Ve şuur sahamızın gücünün yeterli olmaması sebebiyle gelen etkilerin bir kısmını çekip alıp, yoruma tabi tutamama durumu ile karşılaşabiliriz. İnsanda bazen böyle durumlar olur. Peki ama o etkinin hedefini bulması gerekir, bir hedefe ulaşması gerekir. Hedefine ulaşabilmesi için faaliyet halindedir. Bu faaliyet, şuur eşiği üzerindeki o çizgide yani şuurdışından şuura geçiş esnasında bir ayağı orada, bir ayağı burada kaldığı vakit, bunlar bize rüyalar tarzında intikal etmeye başlarlar. Gördüğünüz gibi, rüyaların içerisine Duyular Dışı Algılama (DDA) mekanizmaları da karışır. Rüyaların temelinde çoğu kez, DDA Mekanizması vardır.
Gönderilen tesirin ne kadarının alındığı ve neye benzetilerek alındığı çok önemlidir. Açıklaması oldukça zor olan bu işlemi bir nevi kelime oyununa benzetebiliriz. Hani televizyonda oynuyorlar; bir taraf bir atasözünü birtakım hareketlerle, tariflerle karşı tarafa nakletmeye çalışıyor. İşte rüyalar da aşağı yukarı buna benzer. Karmaşık bir sembol sistemi kullanılarak bir haberci rüya veya herhangi bir rüya bir kişiye intikal ettirilebilir. Bazen de eğer mesele bilinen bir şeyse, o bilgi karmaşık- olmayan tek bir sembolle de ifade edilebilir.
Rüya sizin bedeninizden de kaynaklanabilir, beden dışımdan da kaynaklanabilir. Bedenimizden kaynaklanan rüyalar genellikle sağlığımızla alakalı, kendi iç 
potansiyelimizdeki iniş çıkışlarla alakalı olan “şuuraltı rüyalar” dediğimiz rüyalardır. Ama arada bu haberci rüyalar da girer. Burada önemli olan nokta, bunu alacak olan insanın ruh halinin nasıl bir düzen içerisinde olduğudur. Karmaşık yapıda olan bir insanın haberci rüyası da karmaşık olur. Yani kendi iç düzeni yerinde olmayan, kendine gelememiş, kendinin farkında olmayan bir insanın vereceği haberden hiçbir şey çıkmaz çünkü yorum yapamaz. Yorumu, otantik bir yorum değildir. Yaptığı yorum, kendi ihtiyaçları istikametinde, kendini tatmin edecek şekildedir. Bu bakımdan her rüya sahih değildir. Özellikle İslam ezoterizmindeki “sahih, doğru rüyalar”, alınan bilginin otantik bir şekilde, hiçbir yoruma tabi tutulmadan aynen aktarılabildiği rüyalardır. Aynen aktarılabilmek demek, alınan tesirin kendisinin tam karşılığı olan sembollere dönüştürülmesi demektir. Bu sembol kelime de olabilir, rüyada birisini görmek de olabilir. Ama verilmek istenen bilgiye tam anlamıyla uymalıdır. Yani bir tesviyecinin yapmış olduğu iki ayrı parçanın birbirini tam manasıyla kapsaması, aralarından ışık bile sızmaması gibi bir durum söz konusu olmalıdır. Gerçek sahih 
rüyalarda, alınan tesirle çıkan tesir, giren tesirle çıkan tesir birbirinin eşidir. Mesela, bilgisayar sisteminde bir giren bilgi vardır, bir de çıkan bilgi vardır. Bunlar tam manası ile birbirinin benzeridir, eşidir. Sadece şekil değiştirmiştir ama aynı şeyi ifade ederler. Rüyalar konusunda da, tersine hareket ederseniz rüya meydana gelir, bu tarafa hareket ederseniz yorum meydana gelir. 
Bir de, “Bir haberci rüya görürseniz aman bunu sakın başkasına söylemeyin, rüyanın tılsımı kaçar,” tarzında bir yanlış inanç vardır. Bu bir bakıma şunu anlatmak ister: 
Anlattığınız zaman karşınızdaki insanlar yanlış yorumlar yaparlar. Halbuki sizin ilk hissiyatınız, ilk vicdani yorumunuz sizin için en doğru olandır. Başkalarının yorumuna girdiğiniz vakit, onların yorumlarının etkisi altında kalmanız mümkündür. Bu durum ise yanlış hareketlere, yanlış davranışlara sebep olabilir. Bu bakımdan da, “Pek anlatmayın,” derler ama gene de bunları anlatmakta, yazmakta çok fayda vardır. 
Bizim tavsiyemiz; eğer böyle haberci rüyalar görüyorsanız, lütfen küçük bir ajandaya bu rüyalarınızı tarihleriyle beraber, hiç kaçırmadan olduğu gibi yazın ve zaman geçtikçe bunları tekrar tekrar okuyarak tetkik edin. Bakın bakalım hayatınızda o haberci rüyalara uyan ne gibi durumlar hasıl oluyor. Bu, sabırlı ve güzel bir psişik rüya çalışmasıdır. 

 

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru