22.08.2019
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
FİTOTERAPİ-2-  
FİTOTERAPİ - 2

 NEDEN VE NASIL TERCİH EDİLMELİDİR?

Bitkisel tedaviler asla keyfi olarak uygulanmamalıdır. Mutlaka klasik tıp kontrolünde gerekli tüm teşhis ve tedaviler belirlenmelidir.Ancak bunların neticesinde gerekli olan bitkisel tedaviler yapılmalıdır

NEDEN VE NASIL TERCİH EDİLMELİDİR?

Her zaman yayınlarımda ve bana gelenlere derim ZAMAN,PARA,SAĞLIK açısından kazanç isterseniz mutlaka FİTOTERAPİ'yi tercih etmelisiniz diye.

KLASİK TIPTAKİ TEDAVİLERİN YERİ

Pozitif tıp insanlığın kabul ettiği yadsınamaz bir bilimdir.
Ancak unutulmamalıdır ki tüm ilaçların kökeninde yine bitkilere dayanmaktadır.
Dolayısıyla bitkisel ilaçlarla yapılan tedavilerde pozitif tıbbı destekleyen önemli bir bilim dalıdır.
Bu yüzden ÜNAL-ŞİFAYEN OLARAK 2004'DEN BU YANA BUNLARI SAVUNUYORUZ..


NİÇİN BİTKİSEL TEDAVİLER?

Bitkisel ilaçlar her şeyden önce insanın bedeniyle bütünlük sağlayan canlı metaryeller olması ile tercih edilmelidir.Realiteye akıldığında ise öncelikle doğru kullanımlarda yan etkilerinin çok az olması ve düzenli kullanımlarda geçici değil kalıcı neticeler alınması en önemli etmenlerdir.Ayrıca bitkilerin birden fazla faydasının aynı anda etki edişi de önemlidir .Fiyatının uygun olması ilerde konuya ayrı bir önem kazandırmaktadır.

NİÇİN BİTKİSEL TEDAVİLER?

Bizler doğadan ayrı değiliz ona ugun beslenmeliyiz ve yaşamalıyız..

BİTKİ VE İNSAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN ÖNEMİ

İnsan ve bitki birbirinden ayrılamaz iki parça görünümünde insanın olmadığı yerde bitkinin doğanın olmadığı yerde de insanın yaşamasının mümkün olmadığı artık herkesçe bilinmektedir.Nefes alırken , enerji alırken, hastalandığımızda bitkilerin bize sunduğu inanılmaz şifa kaynaklarından yararlanarak bu bütünlüğü korumak gerekmektedir.

BİTKİ VE İNSAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN ÖNEMİ

Artık çok ayrı yaşandığından belkide bu kadar hastalık ve stres yaşanıyor .

BİTKİSEL İLAÇLARLA SENTETİK İLAÇLARIN FARKI

Bitkisel ilaçların yan etkileri doğru kullanılmadığında daha az görülen sentetik ilaçların yan etkileri daha fazladır. Ayrıca bitkilerin bir çoğu birkaç etkiye birden sahiptir.Sentetik bileşikler birkaç etkiye birden sahiptir. Bitkisel ilaçlar ile sentetik ilaçlar arasındaki diğer önemli fark etki süreçleridir. Sentetik ila hemen tesir eder.Bitkisel ilacın tesiri ise geç görülür ve uzun süre kullanılması gerek
 

Bitkilerle Tedavi :

Fitoterapi, bitkilerin bilimsel temele dayalı akılcı bir yaklaşımla hastalıkların tedavisi veya önlenmesinde kullanımını anlamına gelmektedir.

Bitki ve Tedavi sözcüklerinden oluşan fitoterapi, terimi ilk kez, Fransız hekim Henri Leclerc (1870-1955) tarafından ‘La Presse Medical’ adlı dergide, 1939 yılında kullanılmış olsa da bitkilerin tedavide kullanılışı aslında insanlığın ortaya çıkışı ile başlar. 
 

Bitkilerle tedavi insanlığın yaratıldığı günden bu yana devam etmektedir. İnsanlar ortaya çıktıktan sonra kendilerinden önce var olan bitki ve hayvanları izleyerek tedavi yollarını deneme yanılma yolları ile bulmuşlardır. Anadolu’da insanlar çaresiz hastalıklara karşı Kaplumbağaları takip ederek onların yedikleri bitkileri kullanarak tedavi yollarını bulmuşlar. 


Tarih öncesi dönemde yazı olmadığı için sözlü aktarımlarla kuşaktan kuşağa geçmiştir. Bunlar yapılan kazılarla ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar Güney Doğu Asya’daki kapalı toplumların yaşayışlarından ve iskelet kalıntılarından faydalanmışlarıdır. İnsanlar tarımı 8000 yıl önce buluyor. Göçebe hayattan yerleşik hayata geçişleri tarımı keşfetmeleri ile oluyor.‘Shanider 4 kazısı’nda M.Ö. 62000 yıl öncesine ait tohumlar bulunmuş ve halen Kuzey Irak’ta tıbbi amaçlı kullanılmaktadır. Alp dağlarında yapılan kazılarda 5300 yıl öncesine ait olan buz adam cesedin yanında kancalı kurt ve mantar bulunuyor ve ölümüne bunların sebep olduğu anlaşılıyor.
 

Yüzyıllarca denenen tıbbi bitkilere ait bilgiler yazının icadından sonra M.Ö. 2000 başlarından itibaren dikkatle kaydedilmiş ve kuşaktan kuşağa zenginleştirilerek aktarılmıştır.
 

Sümerliler tarafından M.Ö. 3000 – 700 yıllarında Mezopotamya’da kullanılmış bitkilerle ilgili ilk yazılı bilgiler Asur Kralı Assurbanipal’in (M.Ö. 668-627) kitaplığında çivi yazısıyla yazılmış 800 kil tablette bulunur. 120 mineral maddeye karşılık 250 bitkisel drog adının geçtiği kil tabletlerdeki bilgiler aynı zamanda en eski eczacılık kayıtlarıdır. 
 

Bitkilerle tedavide kullanılan yaprak, çiçek, tohum, kök, kabuk, v.s., gibi bitki organlarına ‘DROG’ adı verildiğini belirtelim. Bazen tüm bitki, drog olarak kullanılır. Droglar, içindeki etkili bileşikler nedeni ile hastalıkların tedavisinde kullanılır. 
 

Bu arada ‘İLAǒ terimi: Birleşmiş Milletler Örgütü’ne bağlı olarak 1948’de kurulmuş Dünya Sağlık Örgütü ilacı, fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, kullananın yararına değiştirmek veya incelemek amacı ile kullanılan veya kullanılması öngörülen bir madde ya da ürün olarak tanımlamaktadır. İlaç, sadece patolojik duruma karşı etkili olmalı, diğer yapıları ve organizmanın fizyolojik aktivitelerini etkilememeli, etkisi doza bağımlı ve geçici olmalıdır.  Bitkisel ilaç dendiğinde de tedavi edici değere sahip bitki kısımlarından ( droglardan ) hazırlanan, ekstre veya distilatlar kullanılarak üretilen pomat, damla, şurup, draje, kapsül, tablet ve injektabl preparatlar anlaşılır. Bitkilerden elde edilen maddeler doğrudan ilaç yapımında kullanılabilirler.

 

Bitkisel ilaçları şöyle gruplayabiliriz: 
 

Bitkinin tümü, bir organı veya bunlardan hazırlanan tıbbi çaylar, tentürler, uçucu yağlar, sabit yağlar. 
Saf bileşikler: Droglardan izole edilen saf bileşiklerdir. 
Standardize edilmemiş ekstre: Kalitesi ve farmakolojik etkisi belli olmayan ekstre. 
Standardize ekstre: Klinik ve farmakolojik etkisi belli olan ekstre. 
Dünyada 250.000 kadar bitki türü bulunmaktadır. 300 tanesi dünya çapında kullanılan bu türlerin % 6’sının biyolojik aktivitesi, % 15’nin ise kimyasal içeriği bilinir.


XIX. Yüzyıl başlarından itibaren, kimyanın gelişimi sonucu doğada bulunmayan ve tamamen sentezle elde edilen maddelerin tedavi edici etkisinin yanında istenmeyen yan etkilerinin olması hatta bazen bunların hayatı tehdit edici boyutta oluşu, önemli bir sorunu da beraberinde getirdi.
 

Dünya Sağlık Örgütü günümüzde, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki halkın yaklaşık % 80’inin ‘GELENEKSEL TIP’ (folklorik tıp, yerli tıp, ortodoks olmayan tıp, alternatif tıp, halk tıbbı, resmi olamayn tıp, halk hekimliği, halk eczacılığı ) bilgilerini kullandığını bildirmektedir. Söz konusu ülkelerde modern tıp uygulamalarının yanı sıra, tarihi ve kültürel nedenlerle ‘Geleneksel Tıp’ geçerliliğini korumaktadır.
 

Dünya Sağlık Örgütü de, geleneksel tıp uygulamalarının modern bilimin ışığı altında değerlendirilmesine olanak sağlamak üzere, ilk olarak Çin’de uygulanan geleneksel sağlık programları ile 1970’den sonra ilgilenmeye başlamış, 1977 yılında bilimsel ve geleneksel tıbbın işbirliği gelişiminin hızlanması amacı ile, Cenevre’de bir toplantı düzenlenmiş, toplantının sonucu bir rapor halinde 1978’de yayımlanmış, aynı yıl, geleneksel tıbbı resmen tanımış, uygulamaya koyduğu ‘Geleneksel Tıp Programı’ ( Traditional Medicine Programme ) gereği Chicago’da Illinois Üniversitesi’nde NAPRALERT adlı veri tabanını kurmuştur. Bu sayede araştırıcılar, geleneksel olarak kullanılan bitkiler, bunların etkinliği ve geleneksel tıp sistemleri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olmuşlardır. 
 

Bugün gelişmiş ülkelerde özellikle son yıllarda ‘Alternatif’ ve ‘Tamamlayıcı’ tıbba yöneliş vardır.  

Bitkisel ilaçları kullanmadan önce dikkat edilecek hususlar:

Önerilen ilaç formülasyonları içinde, ilk sıradakini tercih etmek gerekir.
Başka şekilde belirtilmemişse; infüzyon, dekoksiyon, buğu, losyon, tablet veya kapsül ve tentür hazırlanması ile ilgili standartlara uymak gerekir.
Bitkinin önerilen kısmından başkası kullanılmaz.
Evde yapamazsanız, güvenilir bir firmadan, tablet, fitil, uçucu yağ, 
merhem ve tentür alabilirsiniz.
İlacı kullanmadan önce uyarıları okumak gerekir.
İkiden fazla bitkisel ilacı dahilen veya haricen, kullanmamak gerekir.
Bitkisel ilaçların diğer ilaçlarla uyumlu olup olmadığına dikkat etmek gerekir.
Bitkisel ilaçlar rahatsızlıkla ilgili şikayetler geçene kadar kullanılır.
Eğer bir ilacı 3 haftadan fazla kullanacak olursanız, muhakkak bir doktora danışın.
Eğer 2 – 3 hafta içinde bir iyileşme olmazsa veya daha kötüye gidiş söz konusuysa ya da herhangi bir şüphe varsa, muhakkak bir doktorun görüşüne başvurulur. 
Verilen miktarlar aksi belirtilmedikçe, daima kuru droglar içindir.
 

Çocuklar için doz belirtilmemişse, tüm dozlar erişkinler içindir. 
Kural olarak; 


6 – 12 aylık çocuklarda, erişkin dozun 1/10’u,               
1 – 6 yaş için, erişkin dozun 1/3’ü,                 
7  - 12 yaş için ise, erişkin dozun  ½’si kullanılır.
70 yaşın üzerinde metabolizma yavaşladığından, yaşlıların erişkin öngörülen dozun ¼’ünü kullanmaları gerekir.
Belirtilen doza kesinlikle uymak gerekir. Dozu iki misli arttırmak etkiyi iki misli arttırmaz.
6 aylıktan küçük bebeklere hiçbir bitkisel ilacı hazırlamaya kalkışılmaz ve hazır formülasyonlar da doktor gözetiminde dikkatli kullanılır.  
Hamileliğin ilk 3 ayında, çok yaşamsal değilse bitkisel ve diğer ilaçlardan kaçınmak gerekir.
Tüm hamilelik sürecinde alkol içeren tentürlerden ve belirtilen bitkileri kullanmaktan kaçınmak gerekir.
 

Genellikle tıbbi bitkiler, öncelikle sağlık sorunlarının giderilmesinde işe yararsa da, büyük bir bölümünden, vücudu temizlemede ve besin takviyesi şeklinde de yararlanılır. Diğer bir deyişle, bu bitkileri hiçbir sorunumuz yokken de kullanarak sağlığımızı sürdürebilir ve hastalıklardan korunabiliriz. Aslında tüm bitkisel tedavi şekillerinde amaçlanan, hastalığın tedavisi değil, sağlıklı yaşamın korunmasıdır.
 

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru