05.08.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
PARAPSİKOLOJİ TARİHİ  
PARAPSİKOLOJİ
Doğa üstü olay ve olguları inceleme altına alan, psikokinezi,telepati, telekinezi, esp ve önsezi vb gibi duyu üstü konuları içeren bilim üstü bilimdir. Bazı insanlarda bu yetenekler fazlasıyla vardır, fakat bu yeteneklerini bilemediklerinden ya da kullanmasını bilmediklerinden dolayı körelmektedir. 
Parapsikolojik rahatsızlıklar çağımızda artış göstermektedir. Modern tıp bu konularda aciz ve çaresiz kalmaktadır. İnsan vücudundaki enerji gücünün fazlalığı ve eksikliği çeşitli hastalıklara neden olabilmektedir. Parapsikolojik yeteneklere sahip insanlar çoğu yerde bunları insanlara söyledikleri zaman anormal karşılanırlar. Bu olay ruhta biriken enerjinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Bu enerji güçleri dengelenebilmektedir. 
Parapsikolojik yetenekler bazen de insan yaşamını kolaylaştırmaktadır. Bazı insanlar bu yetenekleri sayesinde olacak bazı şeyleri önceden tahmin edebilir ve yeni gördükleri insanları tanımakta zorluk çekmezler. 
Parapsikoloji çok geniş bir bilimdir. Parapsikoloji sadece pratik bir oluşum geliştirir. Parapsikolojik yeteneklere sahip olan insanlar çevresindeki bazı insanlar ile bilinçsiz telepati kurarak da onları etkileyebilir ve etkilenebilirler. 
Ülkemizde parapsikoloji bir bilim olarak kabul görmemektedir. Bu alanda üniversitelerde eğitim verilmemekle birlikte araştırmalar yapılmamaktadır. Halbuki Rusya,Kanada, Amerika ve Çin gibi ülkelerde bu konularda eğitim vermekle birlikte araştırmalarını genişletmişlerdir. Ülkemizde parapsikolojik yeteneği olan insan sayısı çok fazladır. 
Dünyanın hemen hemen her yerinde çeşitli doğaüstü olaylar cereyan etmektedir.Bunları ne pozitif bilimlerle uğraşan(Bilimadamları)ne medyumlar,ne hacı hocalar,nede sosyal bilimlerle uğraşanlar algılayabilir.Dünyada yaşanan tüm doğa üstü olayları inceleyip yorumlayabiliyoruz.İnsanların ufo adını taktıkları melekler,insanlara görünen beyaz giysili ve sakallı varlıkların boyutsal yaşantılarını,neden maddi dünyada göründükleri konularında bizlere danışın. 
TÜRKİYE'DE SADECE AMATÖR ANLAMDA PARAPSİKOLOJİK ÇALIŞMA YAPILMAKTADA OLSA YETERLİ SEVİYEDE DEĞİLDİR. 

META-TERAPİ: 
Ruhsal sorunlarınıza klasik psikoloji yöntemlerinden farklı olarak geliştirdiğimiz Meta-terapi yöntemiyle çözüm sunuyoruz.Meta-terapi de esas olan ruh yapısının işlevsel foksiyonudur.Psikoloji davranış bilimi olarak,ruhsal hastalara psiko-terapi ve anti-depresan ilaçlarla çözüm sunmaktadır.Meta-terapi ise ruhsal sorunlara ilaçlı tedavi yönteminden ziyade,yaklaşımcı ve olgucu yaklaşımlarla analitik bakış açısı oluşturmaktadır.Psikoloji bilimi asla ruh bilimi değildir.Ruh bilimi daha geniş daha kapsamlı özellikleriyle kendini spirütüalist açılımlarla geliştirmiştir.Bazı ruh hastalıkları davranışa yansısa da,asıl itibariyle ruhun bedenden bağımsız olarak gösterdiği tepki mahiyetidir.Ruh tepkimesinin karekterstik özellikleri aşırı artığında davranışta kendini deşifre eder.Bazı ruh hastalıkları davranışa yansımadığından,ruhun yaydığı doğal enerji ölçümleriyle gerekli çözümler Meta-terapide yer almaktadır. 

"""TÜM RUHSAL SORUNLARINIZI BİZE DANIŞARAK META-TERAPİ YÖNTEMİYLE, EĞİTİM SEANSLARI ALARAK KENDİ HASTALIĞINIZI KENDİNİZ TERAPİ EDEBİLİRSİNİZ""" 


PSİKANALİZ (DERİNLİK PSİKOLOJİSİ)
       Psikanalizmin kurucusu olan Avusturyalı nörologdur. Yalnızca psikolojiyi değil, sanat,eğitim ve antropoloji gibi alanları da derinden etkileyen ve geniş tartışmalar yaratan psikanaliz kavramıyla 20.yy.a damgasını vuran düşünürler arasında yer alır. Freud davranışları bilinçaltı ile açıklamak ister. Bilinçaltı kavramını ilk olarak ortaya koyan psikolog Freud'dur. Bilinç, kişinin kendisinden ve çevresinden haberdar olma halidir. Bilinçaltı ise kişinin zihninde bulunan fakat farkında olmadığı dürtüler, yaşantılar ve tutumlardır. Freud, her davranışın bilinçaltında bir nedeni olduğunu söyler. Doğuştan gelen dürtüler, geçmiş yaşantılar tarafından yapılanmış duygu, tutum ve düşünceler, davranışların ortaya çıkmasında rol oynar. Bilinçaltındaki bu duygu, düşünce ve tutumlar kimi zaman rüyalardaki çeşitli simgelerle kendini gösterir. Rüya, sayıklama, dil sürçmesi ve benzeri psikolojik hallerin analizi yöntemini kullandığı için Psikanaliz Okulu diye adlandırılmaktadır. Konuları bilincin altında ve derinliklerinde olduğu için bu ekolün çalışmaları Derinlik Psikolojisi diye adlandırılır. Freud 1905 yılında yayınladığı Cinsiyet Üzerine Üç Deneme kitabında cinsellik ve üremenin aynı kavramlar olduğunu ele alarak insanlardaki cinsel dürtülerin bebeklikten başlayan gelişim evrelerini ortaya koydu. Buna göre insanlarda cinsel ve ruhsal gelişim dönemlere ayrılır. Her dönemin kendine özgü gelişim biçimi, özellikleri ve sorunları vardır. Freudun kişilik kavramı üç katmandan oluşan bir sisteme dayanır. Bu üç katman ilkel benlik (iD), benlik (EGO) ve üst benliktir (SÜPER EGO). İlkel benlik kalıtımla aktarılan biyolojik öğeleri içerir; toplumsal normları yansıtan ve Gerçeklik İlkesini temsil eden üst benliğin gelişiminde önemli rol oynar. Freud, beyninde ve vücudunda hiçbir bozukluk bulunmayan ruh hastalarına dikkat çekmiştir. Ona göre bir istek yada duygu gerçekleşmeyince alt bilince itilir, orada zamanla adeta düğümlenir. Bu kördüğüm olmuş duyguya Complexus adı verilir. Bir kısım ruh hastalıklarını yapan bu komplekslerdir. Freud'a göre bunların çoğu cinsel duygudan doğar. Freud, Düşlerin Yorumu adlı yapıtında rüyaların temel işlevinin isteklerin doyurulması olduğunu, bu isteklerin rüyalarda, yoğunlaşmış yada yer değiştirmiş biçimlerde dışa vurulduğunu söyler. Bunun bilinçaltı mekanizmalarında çeşitli simgeler biçiminde ortaya çıktığını öne sürmüştür. Rüyanın bu örtük içeriği olan simgeler, çözümlenirse kişinin bilinçaltındaki arzularının anlaşılabileceği fikrini savunur. Bu yüzden rüya yorumları, psikanaliz tekniğinde önemli yer tutar. Psikanaliz, uzmanın hastası ile hastasının sorunlarının çözüm yolları üzerinde konuşması ve yönlendirmesine dayalı tedavi şeklidir. Rahat bir ortamda hastanın uzmana her şeyi anlatması sağlanır. Freud, uzunca bir süre cinsiyeti, insan davranışlarının tek temel faktörü olarak kabul ediyordu. Ancak savaşlar sırasında insanların birbirini nasıl acımasızca öldürdüklerini gördükten sonra, insanlarda bir de yok etme içgüdüsünün bulunduğunu söylemiştir. Freud bütün yaşamını, insan ruhunun yapısını kavramakla geçirdi. Onun öğrencileri veya ondan önemli ölçüde etkilenen birçok bilim adamı onun kavramlarını geliştirmiş veya değiştirmişlerdir. Freud, geliştirdiği kavramlar ve tedavi yöntemleri ile karanlıkta kalmış birçok konuları araştırmıştır.Günümüzde psikanalist yaklaşımlar davranışta belirlenemeyen ruhsal sorunlar üzerinde etkili bir işlevsel terapiyi yansıtır.Bilinçaltında yatan bastırılmamış duyguların açığa çıkmasından kaynaklanan ruhsal hastalık türleri,psikanalist yaklaşımlarla açığa çıkarılarak çözümlenir 
SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru