11.08.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
NLP TEKNİKLERİ  
NLP teknikleri


NLP teknikleri bugün bir çok alanda yoğun olarak kullanılmaktadır.  Reklamlarda, aktarılan mesajlarda, kamouyuna aktarıla bilgilerde, sahnede veya topluluk önünde yapılan davranışlarda bu bilgileri kullanılıyor olması farkında olarak ve farkında olmadan yapılmaktadır.

Türkçe'nin karmaşıklığı da gözönüne alındığında NLP tekniklerinin kullanılma modeli farkında olunan veya farkında olunmayan sonuçlara yol açabilmektedir. 

Bilgi aktarımlarında temsil sistemleriin kullanılması,
Bilgi zincirlerinin oluşturulması,
Duyguların kaydedilmesi,
Dil ve davranışlardan bilgi alınması,
İçerik kontrolu,
Benzeşim ve yöneltim,
Kalibrasyon,
İçeriksiz bağlantıları farkedilebilmesi,
Stratejiler,
Karar stratejileri,
Motivasyon Stratejileri,
Operasyon Stratejileri,
Karar Noktası,
Değişim süreçleri,
Değişime direncin nedenleri,
Geleceği Planlaması,
Yaşanan Tecrübeler ve sonuçları
Kaynakları farkedilerek kullanılmaya başlaması,
İstenen sonuç'un organize edilmesi, 
Beynimizin çalışması, 
İçeriksiz düşünme modeli,
Katı, sıvı, gaz modeli,

Yukarıda bahsedilen konular kişisel, kurumsal ve genel katılıma açık seminerlerde uygulamalı olarak anlatılmakta ve bilgilerin davranışlara aktarılması sağlanmaktadır. 

Burada temel amaçlardan biri kişinin kaynaklarını kullanabilmesi, kaynaklarına uygun hedeflere doğru harekete geçebilmesi, daha ileride hedefler istiyorsa kaynaklarını zenginleştirilmesi sağlanabilmektedir. Temel sorunun ne olduğunu bakıldığında ise iki önemli kour ortaya çıkmaktadır. Karar verememek, karar verip harekete geçememek. Bu iki nokta kişinin hareketsiz kalmasını veya hayatını kendisinin değil başkalarının yönetmesini sağlayabilmektedir. 

Önemli noktalardan biri farkına varmak ise farkına vardıktan sonra harekete geçebilmek de o kadar önemlidir. "Kötü şeyler neden benim başıma geliyor", "Neden firmamı iyi yönetemiyorum", "Neden istediğim puanı alamıyorum", "Neden satış yapamıyorum", "Neden karar veremiyorum" cümleleri aslında farkıda olunmayan bir sistematiğin sonucu olsa gerektir, içerikler farklı olsa bile. 

NLP teknikleri sayesinde bunların ne olduğu kolaylıkla farkedilebilir, kişi yaşadığı sorunları kolaylıkla çözebilir hale gelebilir.
Yapılması gereken şey ise bu konuda bilgi almak ve bu bilgileri davranışlara aktarmaktır. Bu açıdan LP değişim çok kısa zamanda ortaya çıkmasını sağlamakta ve kaynakların yeniden zengin biçimde kullanılmasına olanak vermektedir.

NLP Tekniklerini öğrenerek şu sonuçlara kolaylıkla ulaşılabilir.

Kişinin kendisini iy hissetmeye başlaması, 
Her zaman doğru karar verebilmesi, 
Kendisi ve çevresi ile iletişimi yönetebilmesi,
Kendisini koruyabilmesi,
Duygularını kontrol edebilmesi,
Hayır diyebilmeyi öğrenilebilmesi, 
Yeni öğrenme süreçlerini başlatabilmesi,
Geleceğini planlayabilmesi,
Kaynaklarına uygun hedeflere kolayca ulaşabilmesi sağlanabilir.

Öğrenme süreçleri, beynimizin içeriksiz çalışma modeli farkedildiğinde gelecekte çıkabilecek sorunlar daha ortaya çıkmadan çözülebilir ve kişini kaynakları kolaylıkla zenginleşebilir.

Farkına varabilmek, farkına vardıktan sonra kişinin kendi kararı ile değişebilmesi, gelişmenin çok kolaylıkla gerçekleşmesini sağlamakta ve kaynaklara uygun hedeflere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Kurumsal olarak ise NLP teknikleri kullanabilen çalışanlar,

Ortak hedeflere kolayca yönelmekte,
Kişiler arasındaki iletişim seviyesini yükseltmekte,
Bilgi paylaşımı artmakta,
Daha kolay satış yapılabilmekte,
Doğru kararlarla süreçler tamamlanabilmekte,
Tepe yönetiminin tesbit ettiği hedeflerin üzerine çıkılabilmektedir.


Yöneticiler ve sahne veya televizyonda kamuoyu önüne çıkan kişiler ise,

Etki alanlarını kolaylıkla geliştirebilmekte,
Aktarılan bilgilerin daha kolay anlaşılanilmesi sağlanmakta,
Dil, davranış ve vurguların yönetilmeye başlaması ile iletişim seviyesi yükselmekte,
Mimlemek teknikleri kullanılarak zihinsel süreçlerde yer alınabilmekte,
Kamuoyu önünde ortaya çıkarılacak imaj planabilkmektedir.

Yukarıdaki sonuçlara ait çok sayıda örnek verilebilirse de, bu örnekler bile farkında olmadan sınır yaratabileceğinden bu sayfalarda yer almayacaktır.

Hayata karşı konması gereken tavır ile yaşanan dünyanın yönetilebilmesini sağlayan NLP tekniklerini öğrenmek için karar vermeniz ve aramanız yeterlidir.


SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru