09.07.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
KAYIP UYGARLIK ŞAMBALLA  
Kayıp uygarlık Şamballa 


Duvarlarda beliren ateşten yazılar, ışın demetleri, boşlukta beliren kutsal yüz ve daha bir çok inanılmaz anlatıAsya´nın göbeğinde, Himalayaların bilinmeyen doruklarının bir yerinde bilinmeyen çok başka bir yere açılan gizli bir kapı var mı? 


Kayıp kent Şamballa´yı uydular araştırıyor 

Yüzyıldır saklanan inanılmaz sırrı kimler biliyor? Tibet ve Kuzey Hindistan söylencelerinde Shambala adlı bir yerden bahsedilir Efsaneler, Shambala’nın gizemli ve görkemli bir imparatorluk olduğunu söylüyorlar ve Shambala Himalaya’ların öte yanındadır Eski yazılarda oraya gitmek için belli bir dağın çıkış noktasını bulmak gerekir Oradan sonra geziye havadan devam edilebilir Acaba Shambala bir iddiaya göre, dünyada değil de, uzak bir gezegende mi olabilir mi? Hindistan ve Tibet’deki eski yazıtlar, Shambala’yı antik çok eski bir krallık olarak tanımlıyorlar Bir çok söylence oradaki insanXlaXrın olağanüstü şartlar altında yaşadıklarını da belirtiyor Saklı krallğın varlığına dair ilk anlatıları Tibet Budizm’inin kutsal kitapları olan Kanjur ve Tandjur’da bulabilriz Aşağı yukarı 11 Yüzyıl‘da Shambala’dan söz eden en eski yazmalar Sanskritçe’den Tibet’ceye çevrildi Bu tarihten sonra Tibetli ve Moğolistanlı bir çok rahip,ozan, yogi ve bilgin bu esrarengiz imparatorluk hakXkınXda çeşitli eserler yazdılar 1933 yılında Amerikalı yazar James Hilton, "Kayıp Ufuk" adlı bir kitap yazdı, kitapta anlatıldığına göre, iki pilot Himalayalar üzerinde bir yere mecburi iniş yapmak zorunda kalıyorlar ve dünyaya lişkisi olmayan bir kente ulaşıyorlardı Hilton öyküsünü 19 Yy´da Tibet´de misyonerlik yapan Huc adlı bir rahibin anlattıklarından esinlenerek yazdığını anlattı Bir diğer ünlü gezgin olan Alexandra David-Neel, 14 yıl Tibet´de kaldıktan sonra Fransa´ya döndükten sonra yazdığı "Mistikler ve Majisyenlerle" adlı kitabında, Tibetli Lamaların anlattığı herşeyin kesin doğru olduğunu belirtirken, yalanının varolmadığı bir toplumu gerçekliğini ısrarla anlatıyorduDavid-Neel´in çizgisinde Şamballa´nın yerini bildiği ifadesi dikkat çeker ama aynı zamanda da ünlü gizem örgütü Teosofi Grubu´nun üyesi olması nedeniyle de birşeyleri saklar gibidir Yine büyük gezginlerden olan Nicholas Roerich´e göre ise Teosofistler saklı kentin yerini öğrenmişlerdi ama açıklamıyorlardı Roerich bir Lama ile olan konuşmasını şöyle anlatır; "Lama, Büyük Şamballa´nın çok uzaklarda suların ardında olduğunu, dünyada bulunmadığını, dünya insanlarının neden ilgilendiklerini anlamadığını söylüyordu Lama´ya göre, ancak Uzak Doğu´da yaşayanların özel bir ilişki aurasını veya ilişki enerjisini algılayabileceklerini ekliyordu" Roerich yaşamını Şamballa´ya adamıştı, ömrünü bu yolda harcadı Ama kayıp kentin yerini öğrenip öğrenmediği anlaşılamadı, belki o da gizemi saklayanların tarafına geçmişti Araştırmacı Edwin Bernbaum ise, Şamballa Efsanesi´nin Tibet inançlarında düşüncenin gizli derinliklerini simgelediğini, bu şekilde bilinçaltının saf, kirlenmemiş düzeyine ulaşılarak ruhsal iç yolculuğun yapılabileceğini belirtmekte Şamballa, Bernbaum´a göre gizli bilgeliğin en üst ve en yüce noktası ya da doruğudur 

20 Yüzyıl´ın Robinson´u olarak tanımlanan Polonyalı gezgin Ferdinant Ossendowski´yi 1943 yılında çevirisini yaptığı ""Hayvanlar, İnsanlar ve Tanrılar" adlı çevirisinde Nasuhi Baydar "Çağdaş Evliya Çelebi" olarak tanımlıyordu Ossendowski, 1899 kadar Fransa´da yaşadı, Sorbonne´da fizik ve kimya eğitimi gördü Kömür ve altın eksperi olarak çalıştı, Rus ordusunda görev aldı, 1Dünya Savaşı´nda Moğolistan´a gönderildi, Petrograd´da Endüstri Kimya Profesörü oldu, 15 ciltlik araştırmalarını yayınladı
Rus Devrimi´nden sonra Sibirya Hükümeti´nde maliye ve ziraat bakanlığına getirildi Hükümet devrilince Yeniçay bölgesine kaçtı ve ""Hayvanlar, İnsanlar ve Tanrılar" ı o zaman yazdı 1905 karşı devriminde tutuklandı iki yıl hapis yattı, ABD´de bulundu ve yaşamının kalanını Varşova´da öğretim üyeliği yaparak geçirdi Ossendowski´nin kitabında yaşadığı çağın inançları, gelenekler, savaşlar, çok farklı toplumlar vardır, inanılmaz olaylar ve yarler anlatılır, tüm iç Asya´yı gezmiş, Tibet, Çin, Moğolistan ve Sibirya hakkında çok ilginç şeyler yazmıştır İşte bu arada bir yerlerde Ossendowski´nin Tibet´deki kayıp ülke Agarta´dan söz ettiğine raslarız; "Amil Irmağı kıyısında yaşayan yaşlılar anlattılar, Cengiz Han´dan kaçan bir kabile yeraltı kentine saklanmıştı, daha sonra bir avcı gizli kapıdan geçerek kayıp kente ulaştı ve dönüşte gördüklerini anlattı Ama Lamalar, konuşmasını engellemek için dilini kestiler sonra avcı gizli kente geri döndü, geriye sadece anıları kaldı" Ossendowski yaptığı araştırmaların sonucunda, ne yorum yapılırsa yapılsın, efsanenin temelinde, Asya´nın geleceğini ve siyasi yapısını etkileyen bir gücün varolduğuna inanmıştı Gezgin ulaştığı sonucu şöyle özetliyordu; "Dünyadaki bütün devletler, milletler, kanunlar ve gelenekler sürekli değişim halindedir, birçok büyük imparatorluk ve büyük kültür yok olmuştur Kalıcı olan tek şey, fenalıktır 6000 yıldan daha önce büyük bir insan kavmiyle birlikte toprağın içinrde kayboldu ve bir daha çıkmadı Bununla beraber, aralarında Babür Şah´ın da bulunduğu birçok kişi oraya gidip geldi Kimse oranın yerini bilmiyor, orada cinayet hiç olmadı, kötülüğe karşı korundular, bilgi sessizce gelişti ve yıkılma tehlikesine düşmedi Orada şimdi milyonlarca kişi yaşıyor, bilim en yüksek katında, Cihan Hakimi saltanat sürüyor, Cihan Hakimi tüm doğa güçlerini bilir, tüm kalpleri ve kaderi okur Eğer bizim çılgın uygarlığımız onları bulup savaşa kalkışırsa, tüm gezegeni çöle çevirebilirler, onlar bilmediğimiz garip araçlara binip, yeraltından her yere giderler Cihan Hakimi, bazı zamanlarda kendinden önceki hakimlerin yattığı mağaraya gider, daima karanlıkta olan mağaraya girince duvarlarda ateşten çizgiler belirir ve sandukadan alevler çıkmaya başlar Cihüan Hakimi, konuşarak ve ellerini ileriye uzatarak sandukaya yaklaşınca, alveler daha parlar, duvarlardaki ateş çizgileri yanıp sönmeye başlar ve birbirlerine girerek bilinmeyen alfabenin işaretlerini oluştururlar, sandukadan saydam ışık şeritleri çıkmaya başlar, bunlar büyüklerin düşünceleridir O zaman Cihan Hakimi, ışığın içinde kalır ve ateşten harfler duvarlara Tanrı´nın arzu ve emirlerini durmadan yazarlar Cihan Hakimi daha sonra dua eder ve alevler arasında Tanrı´nın yüzü görülür" Ne dersiniz? Bütün bunlar, Ossendowski´nin dinleyip yazdıkları sizlere tanıdık gelmiyor mu? Sanki bir bilim kurgu filmi seyrediyor gibiyizBilgisayarlar, laserler, hologramlar vs İyi de bu kitap, yüzyılın başında bir gezgin bir bilim adamı tarafından yazıldı, Tibet´in kuytu köşelerinde yaşayan Lamalar bütün bunları nasıl hayal ettiler? 
Cevap bu kadar basit olamaz, geçmişimizde çok ama çok büyük bir sırrın saklı olduğu tartışılmaz gibi Öyle bir sır ki, şu anda ortaya çıkarılsa tüm yaşamı tersine çevirecek kadar büyük ve kudretli Ama bu Agarta´nın öyküsü, bir başka zamanın bir başka öyküsü 


ŞAMBALLA´NIN TAHMİNİ YERLERİ: 

1 GOBİ ÇÖLÜ: Teosofistler ve kurucuları Madam Blavatsky´ye göre, antik bir Hint yazıtı olan Karma Purana´da Şamballa, kuzeydeki denizde bulunan bir adadadır Ve Gobi Çölü eskiden bir iç denizdi 

2 AMU DERYA: Macar düşünür Körös, Şamballa´yı Amu Derya ırmağının kuzeyinde bulunuyordu 

3 BELOVODYE: 1923´de Kokushi Dağları´na bir araştırma gezisi yapıldı ama geri dönen olmadı 

4 KUN LUN: Çin Mitolojisi´ne göre Şamballa, Kun Lun Dağları´nın buzlu zirveleri arasındadır 

5 TABU ÜLKESİ: Taoist Mitoloji, dünyanın en güzel yerinin Tabu Ülkesi olduğunu belirtir Bu yer Tibet ile Szechwan arasındadır

6 TARIM IRMAĞI: İtalyan Tibetolog Guiseppe Tucci´ye göre Şamballa ırmağın doğduğu bölgededir 

7 TASHİ LHUMPO MANASTIRI: Efsanenin doğuş yeri kabul edilen bu manastır bilindiği kadarıyla 1447´de kurulmuştur ve Kalacahkra bilgeliğinin merkezidir yani bilinmeyen uygarlıkların ve dönemlerin

8 ALTAY DAĞLARI: Geoffrey Ashe´a göre, Şamballa için en uygun yer Altaylardır Yazara göre Orta Doğu ve Yunan Mitolojileri bunu belirtmektedir 

9 MOĞOLİSTAN: "Şamballa´nın Kırmızı Yolu" adlı eserde, Şamballa´nın girişi Moğolistan sınırındadır 

10 HUMBOLD DAĞLARI: Nicholas Roerich ekibiyle beraber bu bölgede araştırma yaparken, bir UFO görmüştü, çok büyük ve güneş kadar parlak, diyordu ve tüm ekibin gördüğü dev UFO dağların arasında kaybolmuştu Ayrıca Roerich´e Darjeeling-Ghuan´da bulunan bir yolda Ghum rahipleri Şamballa´lı olduğunu söyledikleri bir Lama ile tanıştırmışlardı 

Ayrıca Tibet´in başkenti Lhasa´nın ve Türkistan´daki Turfan kentlerinin altında Şamballa´ya giden tüneller olduğu iddia edilmekte, İngiliz dağcı Frank Smythe ise, Himalaya Dağları´nda 9000 m yükseklikte iki büyük UFO gördü, dağcı UFO´ların dağların içine girdiğini iddia ediyordu James Hilton´a göre ise, Şamballa veya Shangri-La kesin Himalayalar´dadır Bir diğer iddia ise, 1900´lerin başında nedeni bilinmeyen atomik bir patlamanın olduğu Sibirya´daki Tunguska´nın Şamballa olduğudur 

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru