09.07.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
TEKAMÜL NEDİR ? BEDRİ RUHSELMAN  

...Biz ruhun hayatının, maddi kainatta başlamadığına kani bulunuyoruz. Bu bakımdan da ruhların mebdei ve hilkati ( başlangıcı ve yaratılışı ) bizim duygu ve düşünce sahamızın tamamiyle dışında kalır...

Ruhun melekeleri sonsuzdur. Tezahür zemini buldukça ortaya çıkar ve ayrıca sonsuz tezahür vasatıda mevcuttur. Bunlardan bir tanesi madde kainatıdır.

...Ruhlar, kendilerini Yaratana yükseltecek, yani O'nun kanunlarıyla kendi kanunlarını birleştirip her sahada onlarla amel edebilecek duruma kendilerini namzet kılan ve sevk eden melekelerini inkişaf ettirmek zaruretindedirler... İşte buna ''kemal'' diyoruz.

Madde kainatına girmeden önce ruhun daha bir çok kainatlardan geçmesi icap etmiştir. Tabi madde kainatı üzerinde ki kainatlarda da ebedi hayatına devam edecektir.

...Ruhun bu kainattan evvel ki ve sonraki hayatı hakkında hiç bir bilgimiz ve tahminimiz olmadığı için ruhların oralardaki durumlarını '' kemal'' vasfı ile nispet edemeyiz...

Maddeler içinde tecrübe ve tabiata girişmekle ruhların meknuz melekelerinden bir kısmı üzerinde bir inkişaf, bir tezahür meydana gelir. Ruhun böyle bir tecrübeye girişmesi diğer melekeleri ve şuurunu karartması bahasına olur. Ayrıca madde esaretine girmiş olduklarından dolayıda ''...Maddelerin tabi bulundukları tabiat kanunları muktezası olarak bir takım temayüllerin ve ihtirasların doğmasına sebebiyet verir...''

Şu halde maddi temayül ve ihtiraslar arızidir, maddeye bağlanışın bir neticesidir.Ayrıca tekamül gayesine hizmet eden bir vasıtadır.

Yaşadığımız madde kainatında madde düşüncesinden hiç bir nesneyi ayırmak mümkün değildir.

Biz maddeden ve maddi mefhumdan tecerüt etmiş ( soyutlanmış ) bir ruhu sevemeyiz.

Kötü ve geri temayül ve ihtiraslardan kurtulmak tekamülün illeti değil neticesidir. Gaye olmaktan ziyade vasıtadır.

( Ruh ve Kainat ( Özeti ) - Bedri Ruhselman )

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru