26.02.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
SİRİUS MİSYONU CELSE 2  

PLAN: Sirius Misyonu                                                                         
22 Nisan 1982
Celse: 2

Medyom: Ergün Arıkdal
Hazır Bulunanlar: Mehmet Sancar, Güven Erer, Atilla Ultav, M. Ali Usta, Ahmet Hızveren

       P.: Merhaba.
       G.E.: Soru sorabilir miyiz?
       P: Yavaş konuşun.
       G.E.: Celsemizi teşkil eden grup arkadaşlarımıza dışarıda hoparlörle yayında bulunuyoruz. Bunu tasvip ediyor musunuz, bu bir? İkincisi, grubumuz hakkında bir kayıt, bir sınırlama veyahut bilginin veriliş ve çalışma tarzı hakkında bize tavsiyeleriniz veya emirleriniz var mı?
       P.: Bundan evvel size verilmiş talimatı izleyiniz.
       G.E.: Sayısal bakımdan…
       P.: Her şey sizin vicdanınıza bırakılmıştır. Unutmayınız ki insanların realitelerini, bilgi yükünü zorlamak, yasalara aykırıdır. Bu bakımdan çalışma arkadaşlarınızı tesbitte titiz olunuz. Bu kadar.
       G.E.: Teşekkür ederiz. Geçen celsede verilmiş tebliğe dayanarak bir cevap hazırladık. Okumamızı ister misiniz?
       P.: Buyurun.
       G.E.: Efendim, çoktandır yoksun kaldığımız Sadıklar Planı tebliğlerinin kaynağı ile ilişki kurulduğu için şükranlarımızı sunarız. Planetimizin eğitiminde uygulanan örtülü ve sembolik bilgi sistemi dolayısıyla kavramlarımızın kuşkulu ve aralarındaki bağların zayıf olması doğaldır. Bilgi mekanizması örtüsünün açılacağı müjdesini verdiniz. Bu durumda, devre sonunun geldiğine, açık seçik bilgilerin verileceğine inandık. Bu meyanda üstad Bedri Ruhselman’a yazdırılan kitabın da açığa çıkacağını umuyoruz. Bize tarihini lütfetmenizi dilediğimiz görkemli sabahın, bize ödev bahşedebilecek kadar yakın olduğunu anladık. Müphem bilgimizin tarafınızdan genişletileceği umudu ile Agra, Agarta ve piramitlerde hala eğitiminizin devam ettiğini düşündük. Güncel toplumun realitesinden sıyrılarak, akıl ve vicdan seviyesinden tatbikat yapmak için cehd etmeyi kararlaştırdık. Grubumuzun yeterince birlik, anlayış, gayret ve sevgi içinde olmadığını da biliyoruz. Ama biz, yardım ve yönetiminiz izinde fire vermeden hizmetinize ama       de olduğumuzu arz ederiz.

       P.: Biz sizden herhangi bir hedefe yönelmiş ve belli maksatları olan bir hizmet istemiyoruz. Bu hizmetimizi yerine getirenler tam iki bin yıldan beri yeryüzünde çeşitli derecelerde icra ediyorlar. Bu tarih belli bir maksat için seçilmiş olan tarihtir. Yoksa sizin tasavvur edemeyeceğiniz kadar gerilerde hayata başlamış zeki varlıkların hepsinde kendi ana kültürümüz cereyan etmektedir.
       Memleketinizin özel durumları mevcuttur. Bu özel durumların.. ( tesir kesiliyor, neden?) özel durumların meydana getirdiği mukadder sonuçları yaşanacaktır.
       Sizler için bazı bilgileri teorik bilgilerinizin bir nev’i eleştirisi tarzında ve bir tebeddülat biçiminde, değişim biçiminden realitelerinizin üst bir realiteye doğru kayması için hazırlık yapılmasında ve hazırlanmanızda faydalar vardır.
       Bütün bu söylediklerimizin sizlere birer anlam ifade edebilmesi için, bizim sizlere temel kavramlar bakımından yeni tarifler veya anlayış biçimleri getirmemiz gerekecektir. Fakat şunu da gayet iyi biliyoruz ki, topluluğunuz bu yeni tarif ve kavramların karşısında sükut-u hayale uğrayabileceği gibi şaşkınlığa da düşebilecekler. 
       Bu bakımdan sizlere, şimdilik kavram değişmesine gerek duyulmayan bilgileri aktarmayı veya mevcut bilginizin sizler tarafından gerektiği şekilde anlaşılamamış, vüs’ati belirlenmemiş olanları varsa, onları açık ve seçik hale getirmekle işe başlamayı tercih ederiz. Bilhassa sadık dostlarımızın bıkmadan, yorulmadan, büyük bir sabır ve metanetle sizlere kısım kısım aktarmaya çalıştıkları bilgileriniz içinde hala tarafınızdan iyi bir şekilde anlaşılamamış olanları varsa, onları önce sormakla işe başlamanızı isteriz.
       Onların temyiz kudreti çok yüksek olduğunu unutmayın. Bu bakımdan hatalı bir bilgi aktarımı kesinlikle olmamıştır. Fakat çeşitli realiteleri, zihin seviyelerini bir arada tutabilmek için bazen zigzaglı bilgiler verilmiştir.
       Bu bakımdan sizlerin öncelikle ihtiyacını duyduğunuz açıklamaları, sorular sormak suretiyle bize tevcih ediniz.
       Şimdi, memleketiniz nedir? Memleketiniz; yeryüzünde iki bin yıldan bu tarafa Sirius Misyonu’nu harekatının yönetildiği yer olarak tesbit edilmiştir.
       Sirius Kültürü ile doğruda temasa geçmiş veya bu kültürün içinde bulunup da vazifeten aranıza katılmış olanlar büyük bir sabır ve metanetle temel yasaları insanlığa aktarmaya çalışmışlardır.
       Misyon oldukça geniştir. Sizin anlayışınıza göre, her yıl en azından binlerce kişi ( belki sekiz, belki on) yeryüzüne psişik boyutu kullanarak inmektedir.
       İki bin yıldan beri özellikle tesbit edilen memleketiniz, çok seyyal kavimleri 
       sebebiyle pek çok jenetik aşılanma ve tecrübeler ve ayıklanmalar yapılarak uygun dimağlar, uygun antenler meydana getirilmeye çalışılmıştır.
       Kontaktların en iyi biçimde sürdürülüp gitmesi için jenetik bakımdan sağlama alınmış organizmaların kullanılması elbette en iyi yol idi.
       İşte bu bakımdan belli belirsiz fakat içsel olarak derin bir mutasyona uğramış pek çok varlık iki bin yıldan beri devamlı olarak memleketinizden gelip geçmiştir.
       Şimdide ise bu mütanların, yani içsel değişimi mevcut olan fakat dış bakımdan sizden hiç farklı olmayan binlerce otomatik istasyonumuz mevcuttur. Bunların içerisinden ancak çok gelişmiş olanları yerli jenetik tipler olarak aşılama görevi ile sevk etmişizdir. Bu görevlerini yaparlarken daima kontrol altında tutulmuşlardır. Fakat doğrudan enkarnasyon yoluyla memur ettiğimiz birçok varlığın böylece hazır bir ortam içerisine girmesi sağlanmış oldu.
       Şimdi, sorduğunuz sorudaki Ruhselman, jenetik mutasyonu mevcut bir ailenin ferdi olarak doğrudan doğruya Siriüsyen bir varlıktır. O şekilde gönderildi. Yani üç galaksinin bilgi yönünden kaynağı olan bu Sirius Misyonu’nun, yani bizim misyonumuzun güçlü bir elemanıdır. O, bedenini terk ettiği andan itibaren psişik boyutu kullanmak suretiyle Sirius spatyomuna intikal etmiş ve tekrar yüksek seviyeli parlak bedenine bağlanmıştır. Bu bakımdan hiçbir dünyalı onunla irtibat kurmamıştır. Bunu kesinlikle bilesiniz.
       Bizim size anlatacağımız bazı yasalar ve intikal ettireceğimiz bazı bilgiler, sizin ceht faktörünüzü hiçbir zaman ortadan kaldırmayacaktır. Bağlanmış olduğunuz realitelerin; iplerinizi, ağırlıklarınızı terk etmeden evvel, terk edebilme gücünü size kazandırmaya çalışacağız. Umarız ki bizlere tevcih edeceğiniz istekleriniz, sorularınız ve teorik kanaatleriniz size vereceğimiz bilginin genişlemesine sebep olsun. Şunu da bildireyim ki; belli bir zaman süresi içerisinde sizlerden herhangi bir sonuç alamaz isek konuyu kapalı bir sisteme bağlayacağız. Ancak, değişime kendini hazırlayabilecek olanların bir üstünlük hakkı mevcut olduğundan, onlara yardım edilecektir.
       Mustafa Bey tarafından size verilen bilgilere fazla itibar etmeyiniz. Gözlemlerin medyom tarafından dürüstçe yapıldığına kuşku yoktur. Fakat verilecek olan bilgilerin sizler tarafından çok iyi deşifre edilmesi gerekiyor.
       Kontrol altında tuttuğumuz birçok celselerin ihtiva ettiği bilgileri kıyaslamak için gerektiğinde soru sorabilirsiniz. Fakat bu kapıyı her zaman zorlamayınız. Sizde mevcut olan bilgilerin ışığında halletmenin çarelerini arayınız.
       Güneşin alevine ve parlaklığına ve sizin dünyanızdaki etkisine bakıp da orada 
       hayat yoktur zannetmeyiniz. Ay’ın solukluğuna, taşlaşmış kabuğuna bakıp, orada hayat yoktur zannetmeyiniz.
       Daha yenilerde Satürn denilen gezegeninizde, iki yeni merkez, iki yapay merkez meydana getirildi. Bunların görevi, Dünyayı kıyametine hazırlamaktır.
    Ruh nedir? Buna vereceğiniz cevap alacağınız bilgiyi tayin edecektir. Gelecek görüşmemizde bir cevap veriniz. Hayat nedir? Yani canlılık nedir? Buna da vereceğiniz cevap alacağınız bilginin niteliğini tayin edecektir.
    Size çok sonra, münasip bir ortam yaratabilirseniz gerçek semavi ananız Sirius’un görkemli hayatından bazı bölümleri nakledebiliriz. Bu kendiliğinden olur.
    Şimdi bizim sizlerle olan temasımız, sizlerin anlayışınıza göre bir ruh varlığı tarafından olmaktadır. Fakat size tebliği ileten ruh varlığı değildir. Buradaki inceliği kavramaya çalışınız. Elbette ki bunu yeryüzünde ender de olsa yapan, yani bedende ruhu kullanan, ruha ait mekanı ve buutu kullanan insanlar geçmiştir ve mevcuttur.
    Siz, Sadıklar Planı’nı şimdiye dek ruhsal bir organizma olarak biliyor idiniz. Evet, onlar sizin gerçeklik dünyanızda ancak ruhsal bir planı teşkil edebilirler. Ama Sirius içinde, kendi bedenlerinde mevcut çok başarılı bir konseydir. Ve Sirius Misyonu’ndaki ulular her türlü boyutu irtibat vasıtası olarak rahatlıkla kullanırlar.
    Sizlerin spatyomunuz bizler için oldukça yoğun fizik mekanlardır. Birçoklarınız, yeryüzünde yaşayan insanların %99.5’u başka bir sistemin veya başka bir gezegenin spatyomuna intikal edemeyecek kadar kabadır. Bu bakımdan kutsal kitaplarınızdaki aktardığımız bilgiler arasında melekut veya cennet veya semavi ülke, hep aynı şekilde başka bir planetin spatyomunu ifade eder. Siz ancak fizik beden dışında başka bir planete, onun spatyomuna girmek suretiyle geçebilirsiniz. Yani cennete girişiniz budur. Oraya geçebilmenin en büyük şartı cennetlik olabilmektir ki, sizin kaba moral şartlarınıza bağlı olarak günahlarınızdan arınmış olmanızı ifade eder. Günahtan arınmış olmanız demek, cahillikten kurtulmanız demektir. Belli bir realitenin cahilliğini üzerinizden atmanız demektir. Size göre hayrın da şerrin de anası bilgidir.
    Şimdilik bu kadar Allahaısmarladık.
    G.E.: Allahaısmarladık.

 

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru