24.05.2019
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
E.F.T 2. AŞAMA EĞİTİMİ 7.DERS -BOLLUK BEREKET VE PARA İL İLGİLİ E.F.T ÇALIŞMASI  

7.DERS E.F.T TEKNĠİĠ 7.DERS -DEĞERLĠ DOSTLAR BOLLUK BEREKET VE PARA ĠL ĠLGĠLĠ E.F.T ÇALIġMASI PAYLAġIYORUM. HAYIRLI OLSUN ÇALIġMAMIZA TEPE NOKTASINDAN BAġLIYORUZ 1- TN – BaĢın üst kısmı- Bu Noktadan baĢlıyoruz , baĢın tepe noktasına vuruĢlar yaparak (ĠġARET PARMAĞINI –ORTA PARMAĞI VE YÜZÜK PARMAĞINI BĠRLEġTĠREREK BU NOKTAYA BĠRLEġTĠRDĠĞĠNĠZ PARMAK UÇLARIYLA SÜREKLĠ VURUġLAR YAPARAK SESLĠ OLARAK SERVET SAHĠBĠ OLMAYI VE BAġARILI OLMAYI HAKEDĠYORUM 1a –AN- alnın ortasına vuruĢlar yaparak(ĠġARET PARMAĞINI –ORTA PARMAĞI VE YÜZÜK PARMAĞINI BĠRLEġTĠREREK BU NOKTAYA BĠRLEġTĠRDĠĞĠNĠZ PARMAK UÇLARIYLA SÜREKLĠ VURUġLAR YAPARAK SESLĠ OLARAK. BOL PARA KAZANMAYI HAKEDĠYORUM 1b - KB (KAġIN BAġLANGIÇ NOKTALARI ) -KAġ NOKTASI BAġLANGICI - KaĢınızın hemen baĢlangıcında bulunur. - Hem sağ hem sol kaĢın baĢlangıç noktalarına vuruĢlar yaparken aĢağıdaki cümleyi sesli olarak söylüyoruz.(sağ kaĢımızın baĢlangıç noktası na sağ iĢret parmağı ve orta parmak birleĢtirilerek – sol kaĢımızın baĢlangıç noktasına sol iĢaret parmağı ve orta parmak birleĢtirilerek vuruĢlar yapıyoruz. KOLAYLIKLA BOL PARA KAZANMAYI SEÇĠYORUM… 2- GU- GÖZ UCU NOKTASINA - GK-GÖZ KENARI- ġAKAK NOKTASI - Her iki gözünüzün dıĢ kenarı, kemiğin hemen üstü yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz. SERVET-BAġARI 4-GA – GÖZ ALTI NOKTASINA - GA-GÖZ ALTI NOKTASI - Gözünüzün altında tam kemiğin üstü - yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz. SERVET BAġARI 5- BA- BURUN ALTI NOKTASI - BA- BURUN ALTI NOKTASI - Burnunuzun hemen altında üst dudak oluğunun tam ortası- yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz SAHĠP OLDUĞUM ZENGĠNLĠKLER HER GEÇEN GÜN VE GECEYLE BĠRAZ DAHA ARTIYOR 6-ÇN – ÇENE NOKTASI - DA-DUDAK ALTI NOKTASI = (DA olarak da bilinir): Alt dudağınızın hemen altında, çene kıvrımının ortası yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz SAHĠP OLDUĞUM ZENGĠNLĠKLER HER GEÇEN GÜN VE GECEYLE BĠRAZ DAHA ARTIYOR 7- KK- KÖPRÜCÜK KEMĠĞĠ NOKTASI - tam olarak köprücük kemiği ile kaburganın göğüs kemiği ile birleĢtiği nokta, kravat takıldığı zaman kravatınızın iki ucu yaklaĢık bu noktalara geliyor.. yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz SAHĠP OLDUĞUM ZENGĠNLĠKLER HER GEÇEN GÜN VE GECEYLE BĠRAZ DAHA ARTIYOR 7A – ĠKĠ GÖĞSÜMÜZÜN ORTASINA TÜMUS BEZĠMĠZĠN OLDUĞU BÖLGEYE 5 PARMAĞIMIZI BĠRLEġTĠREREK PARMAK UÇLARIYLA BU BÖLGEYE VURUġLAR YAPARAK SESLĠ OLARAK ALTTAKĠ CÜMLELERĠ SÖYLÜYORUZ. SAHĠP OLDUĞUM ZENGĠNLĠKLER HER GEÇEN GÜN VE GECEYLE BĠRAZ DAHA ARTIYOR 8-KA – KOLTUK ALTI NOKTASI – Erkeklerde, göğüs ucu hizasında kol altında, yanda; Kadınlarda ; kol altının 4-5 cm altı yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz. SAHĠP OLDUĞUM ZENGĠNLĠKLER HER GEÇEN GÜN VE GECEYLE BĠRAZ DAHA ARTIYOR 9- KCN – KARACĠĞER NOKTASI - Kadınlarda sütyenin alt kısmının kaburgalara dayandığı noktada, Erkeklerde ise son kaburganın 2-3 cm üstündeki nokta. yine ayni Ģekilde bu noktaya vuruĢlar yaparak sesli olarak alttaki cümleyi söylüyoruz . SAHĠP OLDUĞUM ZENGĠNLĠKLER HER GEÇEN GÜN VE GECEYLE BĠRAZ DAHA ARTIYOR TEKRAR BAġA DÖNÜYORUZ 3 KEZ SERĠYĠ TEKRAR EDİYORUZ.
SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru